Branded cleaning van

ZOSTAŇTE V PRÁCI

Našou službou chceme prispieť k udržteľnosti bezpečného pracovného prostredia firiem. Na začiatku epidemiologického ohrozenia je samozrejme prvá reakcia izolácia, tzv. ostaňte doma. Ale pri dlhodobo pretrvávajúcej infekčnej hrozbe si každá firma musí vytvoríť plán udržateľnosti pracovného prostredia. Radi vám s tým pomôžeme a prispejeme k vytvorenieu dlhodobo bezpečného prostredia na prácu pre vaších zamestnancov.

MZ.jpeg

POZNÁTE NÁS Z EVENTOV